ชุมชนเกาะกลาง เกาะกลางเป็นเกาะเล็กๆ กลางแม่น้ำกระบี่ เกาะแห่งนี้เป็นบ้านของชุมชนมุสลิมที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ผู้คนยังคงแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติก ผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ สำหรับคนบ้านเกาะกลาง ท้องทะเลเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะลของบ้านเกาะกลางให้อุดมสมบูรณ์ ขณะที่บนผืนดินแห่งบ้านเกาะกลางก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้กัน เพราะที่นี่เป็นแหล่งปลูกข้าวสังข์หยด ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองแดนใต้ที่หุงขึ้นหม้อและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ชุมชนชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

กำหนดการ วันที่ 22 ธ.ค. 2562 เวลา 19.00 น.
สถานที่จัดงาน   Est.33 สาขา CDC
จำนวนที่นั่ง 4/30