พรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช พรหมโลกเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตที่นี่ ชาวพรหมโลกส่วนใหญ่ทำ ‘สวนสมรม’ สวนผสมผสานที่ปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลาย สวนสมรมส่วนมากมักปลูกเงาะ มังคุด ทุเรียน และยางพารา ภูมิปัญญาสวนผสมผสานแห่งนี้ช่วยรักษาผืนดินให้อุดมสมบูรณ์

ชุมชน พรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

   19 มี.ค. 2563
   19.00 น.
   เลื่อนการจัดงาน
เต็มแล้ว