ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ชุมชนปากน้ำประแส ตั้งอยู่ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นชุมชนริมแม่น้ำซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของท่าเรือประมงขนาดใหญ่ คนในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ การทำประมงพื้นบ้าน เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง ปลาเก๋า ปลากะพง และประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมะม่วง มะพร้าว เป็นต้น ในปัจจุบันปัจจุบันชุมชนยังคงให้ความสำคัญกับทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆ

ชุมชน ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง จังหวัด ระยอง

   8 ก.ย. 2563
   19.00 น.
   RX Wellnest กรุงเทพฯ
1/30

จอง