กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา “กลุ่มลูกเหรียง” หรือสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดยะลา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องกำพร้าและเผชิญความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มลูกเหรียงได้หยิบยื่นโอกาสให้เยาวชนสามารถก้าวข้ามผ่านอดีตอันโหดร้าย และลุกขึ้นมาทำตามความฝันของตนเองได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุมชน กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา จังหวัด ยะลา

   26 ส.ค. 2563
   19.00 น.
   RX Wellnest กรุงเทพฯ
0/30

จอง